Новини за Прием 2020, съобразени с въведените противоепидемични мерки

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, както и на основание Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2020 до отпадане на обявените извънредни мерки.
Междувременно ще продължим да приемаме заявления на желаещи да се включат в обучението по електронна поща.

Нови срокове за прием

Предвид обявената вирусна епидемия и потенциалния риск от разпространение на COVID-19, сроковете за прием в НШМ се променят, както следва:

- Срок за подаване на заявления - до 26 март 2020 г.
- Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: 27 март 2020 г.
- Период на записване на новоприетите курсисти - от 30 март до 3 април 2020 г.
- Планирано начало на курса - 4/5 април 2020 г.

В зависимост от обстоятелствата е възможна промяна на посочените срокове.

Прием в НШМ през 2020 година

За поредна година Школата обявява ПРИЕМ на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици от средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Откриване на пространство за обучения и събития Social Innovators България

На 18 октомври официално отвори врати новото пространство за обучения и събития Social Innovators България. По време на откриването експерти от Национална школа по мениджмънт и Български център за нестопанско право очертаха ползите за младите хора за кариерно развитие в неправителствения сектор.

Лятна школа Банско 2019

Банско 2019

Лятна школа Банско 2019. Над 130 участници - много усмивки, нови приятелства, знания, опит и емоции!

Снимки - в нашата галерия.

Заедно за насърчаване на младежката заетост

EEA and Norway Grants

На Международния ден на приятелството на ООН стартира официално Списание за младежка заетост, което ще споделя успехи от дейности и инициативи, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия. Близо 200 институции от 26 европейски държави, изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултати от своите инициативи, насочени към борба с младежката безработица в Европа.

Обучение на ученици от 32 СУ в Банско - 2018

135 осмокласници от 32 СУ "Св Климент Охридски" преминаха през тридневно обучение за развитие на умения за ефективна комуникация и сътрудничество с обучители от НШМ. Обучението се проведе в гр. Банско в периода 27 - 29 септември 2018 г. и имаше за цел създаване на условия за оптимално опознаване на учениците от 8 клас в самото начало на учебната година, с което да бъде улеснена тяхната адаптация към новата учебна среда.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Лятна школа Банско 2018

Близо 120 курсисти на НШМ участваха в лятната школа, която се проведе в Гранд Рояле Хотел & SPA в гр. Банско. В периода 24 - 30 август младежите се включиха в групови тренинги за развитие на предприемачески и социални умения и компетенции, както и в симулативни обучителни казуси/игри "Иновации" и "Фирми и имоти".

Снимки от лятната школа можете да намери в нашата галерия.

Обучение на ученици от 32 СУ в Пампорово - 2017

Над 140 новоприети през 2017 година в 32 СУ "Св Климент Охридски" осмокласници преминаха през тридневно обучение по групи за развитие на умения за ефективна комуникация и сътрудничество с обучители от НШМ. Обучението се проведе в х-л Орфей в к.к. Пампорово в периода 28 - 30 септември 2017 г.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Лятна школа Банско 2017

Банско 2017

Ежегодната лятна школа на НШМ се проведе в Гранд Рояле Хотел & SPA в гр. Банско в периода 25 - 31 август с участието на над 80 младежи, преминаващи през програмите за обучение на школата. В допълнение към традиционно провежданите групови тренинги за развитие на предприемачески и социални умения и компетенции, учениците участваха в симулативни обучителни казуси/игри: Иновации, Справяне при кризисни ситуации, Фирми и имоти. Дейностите бяха организирани в рамките на изключително интензивна и наситена програма. Учениците изразиха висока степен на удовлетворение от участието си.

Страници