Новини във връзка с въведените противоепидемични мерки и ограничения

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2020, както и всички групови форми на работа с курсистите до отпадане на обявените извънредни мерки.
Междувременно ще продължим да приемаме по електронна поща заявления на желаещи да се включат в курсовете на обучение и ще провеждаме дистанционно обучение на настоящите курсисти, записани през 2019 година.

Благодарим за разбирането в тази извънредна ситуация! Бъдете здрави и спазвайте препоръките!