Лятна школа Ковачевци 2006

По време на Лятната школа Ковачевци 2006, в партньорство със Сдружение "Център за социално предприемачество - София", осъществихме проект "Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни стандарти". Проектът бе финансиран от Правителството на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС.
Снимки от Лагер 2006