История

Националната школа по мениджмънт е основана през 1990 г., първоначално като Градска школа по мениджмънт за средношколци, а по-късно (до 2002 г.) и Национална школа по мениджмънт за средношколци. Школата е със статут на организация с нестопанска цел, осъществяваща дейността си в обществена полза, и е първото национално учебно звено за извънучилищно обучение по бизнес и мениджмънт за ученици от средните учебни заведения в страната.

Школата работи с квалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели и специалисти от научни институти по учебен план, изготвен на база австрийска учебна програма и учебни планове на Университета за национално и световно стопанство – София. Школата е една от малкото организации в страната, работещи активно в сферата на придобиване на знания и умения в областта на държавното управление, политическата система и гражданското общество чрез използването на традиционни и интерактивни образователни методи и подходи.

Понастоящем в НШМ ежегодно се приемат за обучение около 150 ученика. Над 90% от дипломиралите се в НШМ са продължили образованието си във ВУЗ, в по-голямата си част в Университета за национално и световно стопанство – София.

Около 15% от завършилите школата продължават обучението си в престижни чуждестранни университети (Колумбийския университет – Ню Йорк, Университета Джорджтаун – Вашингтон, Икономическия университет – Виена, Свободния университет – Берлин, Американския университет – Париж и други). Голяма част от нашите бивши ученици – студенти в чужбина, получават пълна стипендия за обучението си там или са приети за обучение с предимство благодарение на участието си в курсовете на НШМ. Повечето дипломиралите се в НШМ работят във водещи фирми и банки у нас и в чужбина или развиват успешно собствен бизнес.

За годините на своето съществуване, Националната школа по мениджмънт се разви и утвърди като авторитетна национална образователна институция, която предоставя достъпно, съвременно и качествено обучение, издава легитимен документ за квалификация по мениджмънт за ученици и в същото време функционира като център за ранно кариерно ориентиране.

Документи