Ежегодната лятна школа на НШМ се проведе в Гранд Рояле Хотел & SPA в гр. Банско в периода 25 – 31 август 2017 г. с участието на над 80 младежи, преминаващи през програмите за обучение на школата. В допълнение към традиционно провежданите групови тренинги за развитие на предприемачески и социални умения, учениците участваха в симулативни обучителни казуси/игри: Иновации, Справяне при кризисни ситуации, Фирми и имоти. Дейностите бяха организирани в рамките на изключително интензивна и наситена програма. Учениците изразиха висока степен на удовлетворение от участието си.