По време на традиционната лятна школа на учениците от НШМ в периода 22-29 август 2013 г. в НДЕК с. Ковачевци се проведе тренинг за „Развитие на предприемачески и мениджърски компетенции”. Фокусът на обучението беше върху ефективната комуникация, сътрудничеството, конструктивното разрешаване на проблеми, ефективност и проактивен подход, справяне със стреса.
Тази година за първи път в програмата беше включен и модул, насочен към предприемачеството в сферата на визуалното изкуство. Той беше осъществен в партньорство с галерия „Ракурси” в рамките на проект „Изкуство за всички” /Привличане на младежки публики към визуалните изкуства/ по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

Снимки от лятната школа можете да намерите тук