В периода 20 януари – 15 февруари 2014 г. НШМ организира и проведе поредица от тридневни мотивационни обучения на над 100 безработни лица, включени в проект ESF-1110-09-12001 „Повишаване на конкурентоспособноста чрез професионално и мотивационно обучение“ (ПРО-МОТИВ), изпълняван от ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ и финансиран по ОПРЧР. Обученията се проведоха в 9 групи в клоновете на ДП БГЦПО в градовете Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Смолян и Царево.

Повече информация за проекта можете да намерите тук