Експерти от Националната школа по мениджмънт проведоха двудневно обучение на 200 директори на ОДЗ от всички райони на Столична община на тема „Управление на промяната и стреса“. Инициативата беше организирана съвместно от дирекция „Образование“ при СО и НШМ. Обучителният семинар се проведе в две групи в периода 2-4 и 9-11 октомври 2013 г. в Интерхотел „Сандански“, гр. Сандански.

Снимки от обучението можете да намерите тук