На 18 октомври 2019 година официално отвори врати новото пространство за обучения и събития Social Innovators България. По време на откриването експерти от Национална школа по мениджмънт и Български център за нестопанско право очертаха ползите за младите хора за кариерно развитие в неправителствения сектор. Активното участие в дейността на гражданска организация дава възможност да се работи в името на добра кауза и това носи висока степен на удовлетвореност.

По време на откриването водещи неправителствени организации, като Фондация Светът на Мария, Фондация Конкордия-България, Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение Фабрика за идеи представиха своите каузи и области на действие в практически работилници и презентации.

Пространството е част от изпълнението на проект Social Innovators, който се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. В рамките на проекта ще бъдат създадени обучителна и стажантска програма, които ще помогнат на младите хора да развиват подходящи знания и умения, необходими за добро кариерно израстване в избраната от тях неправителствена организация и кауза.