Поради недостатъчен брой подадени кандидатури през пролетта на 2023 не се сформира група и планираното стартиране на курса се отлага за неопределен срок.