Лятна школа Ковачевци 2007

По време на лятната школа през 2007 осъществихме два проекта на тема „Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава”, подкрепен от Министерство на държавната администрация и административната реформа и “Развитие на ключови компетенции за активно...

Симулативен модел на съвременна демократична държава

По време на лятната лагер-школа в НДЕК Ковачевци през 2007 осъществихме проект на тема “Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава” с подкрепата на Министерство на държавната администрация и административната реформа и под патронажа на министър...

Ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието

В периода 14 август – 2 септември 2007 в НДЕК Ковачевци Националната школа по мениджмънт осъществи проект “Обучение на младежи по ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието, определени от Лисабонската стратегия за развитие на ЕС”. Дейностите...