Мотивационно обучение по проект „ПРО-МОТИВ“

Мотивационно обучение по проект „ПРО-МОТИВ“

В периода 20 януари – 15 февруари 2014 г. НШМ организира и проведе поредица от тридневни мотивационни обучения на над 100 безработни лица, включени в проект ESF-1110-09-12001 „Повишаване на конкурентоспособноста чрез професионално и мотивационно...