Удължен срок за прием на участници в програмата на НШМ

Приемът на документи за участие в програмата на НШМ през 2023 година ще продължи и след м. март до набирането на група. Подалите в рамките на първоначалния срок документи ще бъдат известени своевременно за новите срокове за стартиране на курса. Регистрацията за...