Първата програма за благосъстояние на учителите и училищните лидери в България

„Това е програма за разгръщане на вътрешния потенциал на всеки работещ в образователната сфера, така че да може по-лесно да се свързва с останалите и да ги подкрепи да извървят техния път.“

(Ирина Филипова, заместник – директор на училище, коуч и обучител на учители)

Мотивация за създаването на програмата

Учителите и училищните лидери в България, а и цяла Европа, ежедневно са изправени и посрещат редица предизвикателства от различен характер. Тежестта на променящите се обществени потребности винаги е била върху раменете на училищата, и по-специално на учителите и училищните лидерски екипи. От училищата и учителите се очаква и изисква да посрещат непознатите предизвикателства на постоянно променящия се свят бързо и да се адаптират и трансформират, като едновременно с това осигуряват спокойствие и стабилност на своите ученици и се грижат и справят и със собствените си тревоги и семейства.

Изглежда така, че тежестта от нарастващите очаквания към преподавателите се увеличава с всеки изминал ден – те трябва да посрещат и да се справят и ежедневното повишаване на нивата на тревожност, безпокойство, апатия и депресия в учениците и да се грижат за психическото им благополучие.

Но могат ли учителите и училищните лидери да улеснят благополучието и благосъстоянието на учениците, ако самите те не обърнат внимание на своето и кой се грижи за тяхното собствено психическо благополучие?

Програмата Life Worth Living се ангажира именно с този въпрос.

Програмата е продукт на съвместни усилия на образователни експерти от Исландия, България, Италия, Гърция, Белгия и Испания и е вдъхновена от работата на нашите колеги в Университета Йейл, които преподават по тази тема и развиват различни инициативи през последните 10 години.

Философия на програмата

Life Worth Living Ви кани да предприемете пътуване навътре към себе си – за повече яснота и свързване с личното чувство за смисъл, цел и призвание в живота. Защото ние вярваме, че всяко професионално развитие започва с и от личното ни индивидуално развитие и разгръщане.

Програмата предоставя защитено и подкрепено пространство сред общност от други развиващи се колеги, в която заедно ще си задаваме и изследваме важните въпроси в живота. Програмата се основава на предпоставката, че за да можем да подкрепяме другите в пътя им към един добър и удовлетворяващ живот, първо е нужно да го открием и предприемем за себе си.

Life Worth Living е едно по-различно пътешествие. Пътешествие към дълбините на собствените лични и съкровени отговори, които могат да ни доведат до повече смисъл и стойност, както и до по-добро лично разбиране за това какво е добрият живот за нас, как изглежда и как бихме искали да го живеем – там ли сме и ако не – какви промени за себе си искаме да направим.

Искате ли да отделите време и място за търсенето и живеенето на добър живот за себе си, своите близки и ученици? Чувствате ли, че е време да се погрижите за себе си? Искате ли да станете част от първата по рода си програма за благосъстояние на българските учители и училищни лидери?

Съдържание на програмата

Програмата е с продължителност почти една година (01.12.2023 – 30.10.2024) и включва:

  • 3-дневен изнесен семинар – 02-04 февруари 2024 г. 
  • Онлайн срещи за подкрепа
  • 3-дневен изнесен семинар – юни 2024 г.
  • Онлайн срещи за подкрепа
  • Международен семинар в Белгия с участие на колеги от Белгия, Италия, Исландия и Гърция – първата половина на октомври 2024г.
  • Връчване на сертификати за участие – 01.11.2024 г. по случай деня на народните будители
  • След приключване на програмата и при интерес от участниците, можем да организираме обучение за фасилитатори по програмата, които да се включват в подкрепата на колеги при следващи издания на програмата.

Водещи (фасилитатори)

Ние сме хора, които ежедневно работят с хора. Имаме личен живот, трудности, страдания, обич, знание, опит, вяра.

Д-р Лъчезар Африканов е посланик на HundrED – международна платформа за документиране и споделяне на образователни иновации. Преподавател в НБУ и ПУ „Паисий Хилендарски“ в сферата на образователното лидерство и педагогиката в направления като коучинг, дизайн мислене, компетентностен подход в образованието, управление на иновации. Участва като проектен мениджър, изследовател и обучител в различни европейски образователни програми. Има богат опит като оценител на международни проекти, насочени към иновации в образованието, за организации като Европейската комисия, Британски съвет във Великобритания, Националната агенция за „Еразъм +“ в Ирландия и Фондация „Темпус“ в Сърбия. Член на управителния съвет на Фондация за модерно образование, която работи за развитието на модерна система на дуално обучение в България на база на добри практики от Швейцария. Съосновател на пространството Social Innovators България.

Маги Благоева е учител от 12 години, автор на книги за деца, семеен и училищен медиатор от 7 години и обучител по ненасилствена комуникация. Възпитаник на магистърската програма „Психология на развитието” в НБУ. Преди 7 години създава първата Академия за учители – събитие за представяне на добри практики и взаимен обмен и учене в областта на ученето и образованието. Работи с учители и родители в сферата на ненасилствената комуникация от 6 години. Води курсове за демократично образование, ненасилствена комуникация и преподаване, основано на взаимоотношенията. Преподава „Училищна медиация и ненасилствена комуникация“ на студентите в „Начална училищна педагогика и чужд език“ в НБУ.

Александър Евтимов е терапевт, обучител, музикант, композитор и актьор. Възпитаник на магистърската програма „Артистични психосоциални практики и психодрама” в НБУ. Има над 20 години опит като арт терапевт и 10 години обучение по психодрама. Александър консултира и ръководи множество екипи и проекти. Работи с учители и супервизира екипи. Автор е на музиката на 16 съвременни танцови и театрални представления. Основател е на BigBanda – независима музикална общност и Soundscapers – компания за музика и звуков дизайн, и съосновател на Танцова компания Muzotanz и Сдружение Storycatchers. Той има 14 години опит в Playback театъра. 

Финансиране на програмата

Разходите за участие са покрити от програма “Еразъм+” и проекта Life (KA220-SCH-39808481).

Стъпки за кандидатстване

Ако усещате отклик на тази покана и искате да бъдете част от първата Life Worth Living програма, попълнете формуляра за кандидатстване (Стъпка 1). Ние ще се свържем с участниците, които ще бъдат поканени на интервю (Стъпка 2).

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на формуляр за кандидатстване: 30.10.2023 г.

Срок за провеждане на всички интервюта и избор на участници: 15.11.2023 г.

Местата за участие са само 15 за първото издание на програмата. Участието е индивидуално. 

Изисквания към кандидатите

1. Да са действащи учители или членове на училищни лидерски екипи (директор, заместник-директори) на територията на страната към момента на попълване на формуляра за кандидатстване. Няма изискване за години педагогически стаж. Програмата е отворена към всички учители и училищни лидери.

2. Да се припознават с идеята на програмата и имат интерес към изследване на поставените теми, свързани с личното чувство за смисъл, цел и призвание в живота.

3. Владеене на английски език.

4. Силна мотивация за участие и ангажираност в целия процес.

5. Декларирана възможност за включване във всички елементи на програмата.

За повече информация

При нужда от повече информация, моля свържете се с нас на: nbs@techno-link.com