Ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието

В периода 14 август – 2 септември 2007 в НДЕК Ковачевци Националната школа по мениджмънт осъществи проект “Обучение на младежи по ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието, определени от Лисабонската стратегия за развитие на ЕС”. Дейностите...