Лятна школа Ковачевци 2006

Лятна школа Ковачевци 2006

По време на Лятната школа Ковачевци 2006, в партньорство със Сдружение „Център за социално предприемачество – София“, осъществихме проект „Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни...