Обучение на директори на ОДЗ в Сандански

Обучение на директори на ОДЗ в Сандански

Експерти от Националната школа по мениджмънт проведоха двудневно обучение на 200 директори на ОДЗ от всички райони на Столична община на тема „Управление на промяната и стреса“. Инициативата беше организирана съвместно от дирекция „Образование“...

Обучителен семинар в София

На 6 юни 2008 г. в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС беше проведен обучителен семинар на тема “Възможности за обучение и мобилност в ЕС”. Семинарът е част от инициативите за повишаване на информираността на българските граждани за техните...