Проект  EasyTransit – Education to Work Transition

Проект EasyTransit – Education to Work Transition

През юни 2011 Изпълнителна агенция “Образование, аудиовизия и култура” на ЕК одобри проект “EasyTransit – Education to Work Transition” по програма “Младежта в действие”, Дейност 3.1 “Сътрудничество с държави, съседни на...