Сътрудничество по програма „Младежта в действие“

Сътрудничество по програма „Младежта в действие“

В началото на 2011 година НШМ получи покана за съвместна работа от “Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс”. В резултат учениците от НШМ ще вземат участие в проект Клуб за дискусии, разработен от Сдружението и финансиран по програма “Младежта в действие” на ЕС....