Деля живота си на преди и след Школата – ако преди нея бях загубен тийнейджър, който не знае какво иска от живота, то след нея, се научих как ясно да планирам и осъществявам целите си… А всичко останало, коeто научих и приятелствата, които създадох в нея, са просто бонус.