В Националната школа по мениджмънт израстнах личностно и получих професионално ориентиране. Обучението ми даде теоретичен и практически опит в много сфери и създадох много приятелства.