Времето в школата ме научи на толкова много неща, които в училищната среда не могат да се усвоят пълноценно (работа в екип, разбирателство, точност, коректност, креативност и много други). Нови знания в сферата на икономиката, незабравими спомени, страхотни хора и приятели са малка част от нещата, които човек може да открие по време на обучението и летните школи.