Националната школа по мениджмънт е много важен етап от моя живот. По време на обучението си там създадох приятелства и партньорства, които ми помагат ежедневно. Благодарение на придобитите знания по изучаваните теми, имах възможността ясно и навреме да определя в каква сфера искам да се развивам.