Лекциите, темите, упражненията… Всички тези неща са незабравими и даващи на всеки, който ги посещава безкрайно нужни знания, но истински ценното (поне за мен) беше именно житейските уроци, които научих там – поемане на отговорност, постоянство, търпение, работа в екип… Който избере да извърви пътя в школата до края, ще бъде една идея по-богат и най-важното… ще знае какво да прави с това богатство!