Школата не само запали в мен интереса към финансовите и икономическите дисциплини, а благодарение на нея получих яснота към какво да се насоча. Редом с това – среда, в която да имам възможността да бъда заобиколена от ерудирани преподаватели, както и амбициозни колеги, с които до ден днешен да бъда приятел.