Школата е едно кратко събитие в животите ни, но изпълнено с много щастливи моменти, приятелства и перспективи. През призмата на времето мога да я оценя като добре направен избор и вложено време, което иначе би било безвъзвратно изгубено за далеч по-незначителни неща.