Да съм част от Националната школа по мениджмънт ми даде възможността да се сблъскам със ситуации и предизвикателства, които ми помогнаха да развия личностните си качества.