Проекти

Националната школа по мениджмънт участва активно като инициатор и партньор в национални и международни образователни проекти, насочени към: развитие на социалните умения, социално предприемачество, социални иновации, младежко лидерство и предприемачество, коучинг в образованието, дизайн мислене, учене чрез изкуство, връстници обучават връстници, иновации в образованието, активно гражданство и т.н.

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бързи връзки

Бюлетин