Интелектуални продукти, разработени по проект CL@SS

CL@SS Ръководство за учители, налично на български, английски, румънски, словенски и турски езици

CL@SS Библиотека с упражнения, налична на български, английски, румънски, словенски и турски езици (достъпът изисква допълнителна регистрация)

CL@SS е акроним на проект „Развитие на социални компетенции в средното училище”, договор №2015-1-BG01-KA201-014255, съфинансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Период на изпълнение 2015 – 2017 година. 

APEL logo

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бюлетин