Интелектуални продукти, разработени по проект EU YOUTH HUB

EU Youth Hub Model Kit – Наръчник с насоки и информация на младежки организации за създаване на подкрепяща среда за последователна подкрепа на млади хора, които искат да станат социално отговорни предприемачи.

EU YOUTH HUB е акроним на проект European HUB Model For Socially Responsible Young Entrepreneurs, ID 2015-2-SI02-KA205-013022, съфинансиран от ЕС по програма Еразъм+, КД2 – Стратегически партньорства в сферата на младежта. Период на изпълнение 2015 – 2017 година. 

APEL logo

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бюлетин