Интелектуални продукти, разработени по проект APEL

Обучителна методология за овластяване на младежки лидери

Коучинг карти, налични за принтиране на българскианглийскинемскисловенски и холандски

Дигитална версия на YOCO картите на българскианглийскинемскисловенски и холандски

Препоръки за политики APEL Диалог

APEL е акроним на проект Active Youth Participation through Empowered Leadership, реализиран в рамките на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз в периода февруари 2020 г. – януари 2022 г., споразумение за безвъзмездна помощ № 2019-3-SI02-KA205-015282 с Националната агенция на Словения, Zavod MOVIT. Повече информация е налична на страницата на проекта или във Facebook @apelproject.

APEL logo
YOCO coaching cards

Адрес

София, ул. Триадица 5А, ет. 4

Имейл

nbschool@nbschool.eu

nbs@techno-link.com

Телефон

+359 2 980 83 82

+359 885 88 3003

E-pay

Административна такса

КИН: 6778368370

Бюлетин