Уважаеми приятели,
На 25 март 2017 г. (събота) имаме удоволствието да ви поканим на конференция по социално предприемачество, организирана от Национална школа по мениджмънт.
Събитието е посветено на социалното предприемачество, като ще бъдат представени добри практики на успешни социални предприятия и ще се илюстрира процеса от идея до реализация.
Конференцията ще се проведе от в Конферентен Център Венус на бул. Княз Александър Дондуков 9, гр. София. Повече за програмата и допълнителна информация, можете да видите на #YounGoEU.
Събитието е част от проект „YounGO – Social Entrepreneurship among European Youth, 2015-3-ES02-KA205-006835”, който има за цел да насърчи младите хора и да даде инструменти за развитие на социално предприемачески инициативи в отговор на социални предизвикателства и проблеми от нашето ежедневие.
Ще ви очакваме!