Проект ECЕ – European Commitment to Entrepreneurship

Проект ECЕ – European Commitment to Entrepreneurship

Група ученици от НШМ взеха участие в проект ECE – 2008-1-BE3-LEO05-00289, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“, Трансфер на иновации и изпълняван в периода 2008 – 2010 в партньорство на организации от Белгия, България, Испания, Италия,...