Обучението ми в НШМ мога да го характеризирам като “полезно” приключение, което подарих на себе си. Придобих ценни знания в областта на икономиката, правото и управлението, благодарение на които успях да изградя “рамката“ на своето професионално развитие. Най-голямо впечатление в мен остави мотивацията на целия екип на школата, който чрез всички коучинг игри, семинари и състезания ми показа колко важна е адаптацията на личността в различните житейски ситуации.