Школата ми даде посока и кураж да развивам това, в което съм най-добър. Наученото през двете години там и приятелствата, които изградих с колеги, ми носят дивиденти и до днес.