Проект  EasyTransit – Education to Work Transition

Проект EasyTransit – Education to Work Transition

През юни 2011 Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ на ЕК одобри проект „EasyTransit – Education to Work Transition“ по програма „Младежта в действие“, Дейност 3.1 „Сътрудничество с държави, съседни на...