Прием на нови ученици в НШМ през 2018 година

Прием на нови ученици в НШМ през 2018 година

За поредна година Школата обявява редовния си ПРИЕМ на нови ученици по програмите за извънкласно обучение по предпримачество и управление. Кандидатите попълват и подават ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи,...