Проект „Социални иноватори“ публикува първото от серия интервюта, част от кампания #NGO trained, която има за цел да представи добри практики на социални иноватори, които носят значима промяна в своята среда. Кампанията поставя фокус върху вдъхновяващи личности, които са двигатели на промяната в конкретни области, като тяхната дейност носи добавена стойност в НПО сектора в страната. Научете повече за Диана Недева в интервюто по-долу.

Визитка: Диана е съосновател на фондация „Мийтинг Пойнтс“, обучител, фасилитатор, проектен и културен мениджър. Тя обича да експериментира със социални модели, базирани на колаборация, отвореност и емпатия. Вярва в силата на човешкия потенциал и колективната мъдрост да създават креативна и устойчива положителна промяна.

Защо избра НПО сектора? Съзнателен избор ли беше за твоето кариерно развитие?

Много съзнателен и жизненоважен беше този избор.

Работех в банковия сектор и хората до ден днешен не ми вярват. В един момент започнах да доброволствам, но не очаквах да прерасне в нещо повече – т.е не виждах връзката между доброволчеството и НПО сектора. Може би защото доброволствах и в банката, и в други еко инициативи, които не включваха социални елементи, което е това, което ме вълнува най-дълбоко.

Попаднах на един младежки обмен в Белгия – сякаш се пропука нещо и ми се откри светът на неформалното образование и НПО. А и вече с отворени очи, нямаше никакво съмнение в мен. Продължих супер съсредоточено в тази посока. 

Отне ми доста време да се прехвърля, защото това беше по време на финансовата криза. Започнах да кандидатствам за работа в НПО, но имаше много малко обяви. Хората много се съмняваха, че искам да работя при тях. И питаха: „Ама как така от сигурната си работа (а това не беше вярно) – в НПО сектора?

Може би търсеха някой с предишен опит. За да вляза в НПО сектора, заминах за Германия като EVS доброволец и заради опита ми там, където организирах обмени, и след връщането ми, стана възможно да ме наемат в НПО. Започнах със стаж в Caritas, а след това ме наеха на работа като координатор доброволци

Излизането ми от банката беше на живот и смърт.

Какво ти носи, какво те вдъхновява в тази работа?

Бих могла в две неща да го обобщя: удовлетворението, че моята дейност допринася за решаването на големи проблеми. Сега – в социалната сфера и образователния сектор. Това, че работа за мисия, кауза, цел, която за мен е важна, ми дава енергия и вдъхновение. Е, понякога и ме уморява. Второто е, че страшно много ме привлича шансът да експериментирам и че понякога имам възможността да пробвам неща, които са нови – модели, дейности, които проверяваме как влияят и как променят взаимодействията между хората. Като например пробвам смесването на улично изкуство с работа с уязвими групи. Възможности за смело изследване на теми, които ме вълнуват.

Какво би казала на младите, които се ориентират към НПО сектора?

Намирам за много ценно, че наистина, свързвайки се с кауза или мисия, това носи голямо удовлетворение и има голямо разнообразие особено в БГ от мисии и каузи.  И личен смисъл на тоя живот, източник на смисъл – допринасянето към чуждото благоденствие, а то е свързано и с личното. 

Средата – богатството от хора, които се вълнуват и са източник на ценна информация, запознати са с дадени теми и по ангажиращ начин ги представят. 

Възможност за развитие за себе си. Пълно е с обучения и саморазвитие – и личностно, и професионално. Рисковете са прегаряне, защото човек се увлича в сраснатостта между лично и професионално и не слага здравословните граници. Най-тежко и рисковано – прегарянето.

Коя е тая визия за бъдещето, която ти дава толкова енергия?

Обикновено се разкривам между неформалното образование и социалните каузи. При едното е по-силно личностното преживяване в групова среда и личностно развитие и учене, умения, знания, които допринасят за социална промяна. 

В по-социалната страна на културните проекти създаваме пространство за трансформиращи срещи. В корена е желанието да допринеса за създаването на пространство, където хората да се видят без стереотипните маски и предразсъдъци. Да се видят. Да се разшири хоризонтът пред тях и дисбалансът да се намали.

Настоящата кампания се реализира от Национална школа по мениджмънт в рамките на проект Social Innovators, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.