В края на м. август проведохме серия тридневни обучения в малки групи за развитие на предприемачески и мениджърски компетенции за приетите за обучение курсисти през 2019 година. Работихме за развитие на проактивен подход, ефективност, планиране и организиране, креативност и иновации, предприемачество (вкл. социално предприемачество). Обучението премина в приятна, макар и нетипична за обичайната ни лятна школа обстановка. Участниците споделиха положителна обратна връзка и готовност да участват в още подобни обучения през лятото на 2021 година, по възможност отново в Банско и заедно с по-младите си колеги от Прием 2020.