Документи

Документи

Националната школа по мениджмънт осъществява дейността си съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС, на чиято основа на завършилите успешно НШМ се издава Свидетелството за квалификация по „Фирмено управление“. Инстититутът за следдипломна...