Юношеството е критичен преходен период в рамките на живота, през който се случват бързи промени във физическото, емоционалното, когнитивното и социалното развитие на личността. В условията на пандемията от COVID-19, тези процеси бяха силно повлияни от продължителните мерки за изолация и затварянето на училищата. Същевременно, юношеските години предоставят критична възможност за превенция и интервенция в подкрепа на здравословния растеж и развитие на младите хора, насърчаване на бъдещото здраве и благополучие в зряла възраст. Разбирането за динамиката и необходимостта от баланс в отношението и подходите към емоционалното здраве, устойчивостта и благополучието на младите хора е в основата на разработения и реализиран вече с участието на организации от четири европейски страни проект „Well-BeПодкрепа за емоционалното здраве, благополучие и устойчивост на учениците във време на Глобална криза“.

Благодарение на този проект беше създадена методика в няколко части (които могат да се използват и самостоятелно) за изследване на въздействието от COVID-19 кризата върху учениците в средното училище. Беше проведено проучване сред 1562 участници – ученици, родители и учители, от 4 европейски държави – България, Великобритания, Италия и Испания.  Данните и направените върху тях анализи предоставят задълбочена информация относно източниците на стрес, най-честите симптоми и предпочитаните копинг стратегии при подрастващите. Картината интегрира перспективите от трите заинтересовани страни в процеса на справяне със стреса и поддържане на благополучието на юношите – родители, учители и самите деца. Резултатите и произтичащите от тях изводи послужиха за разработване на насоки за социално-психологична и педагогическа работа с младите хора с цел минимизиране на негативните последици от социалната изолация и онлайн обучението по време на кризата.

Тези продукти са на разположение на сайта на проекта: https://www.wellbeproject.eu